system informacji geograficznej (patrz: system informacji geograficznej).

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com