wykrywanie i rozpoznawanie działalności ludzkiej na powierzchni Ziemi dokonywane na podstawie analizy informacji geoprzestrzennej w połączeniu z informacją uzyskiwaną za pomocą różnego rodzaju sensorów satelitarnych i lotniczych, stosowane głównie do celów militarnych.

Luty 2018

JG

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com