rozmyślne ustalanie granic okręgów wyborczych w sposób dający preferencję określonej partii lub określonemu kandydatowi i przyczyniający się do uzyskania sukcesu wyborczego.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com