Geograficzny Język Znacznikowy (patrz: Geograficzny Język Znacznikowy).

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com