English
graphics-oriented model
polski
English
polski
model zorientowany graficznie
model danych przestrzennych, w którym rozpatruje się elementy graficzne przedstawiane na mapie: punkty, linie, symbole, piksele.

Model zorientowany graficznie może być stosowany w procesach zautomatyzowanego sporządzania i aktualizacji map analogowych, zwłaszcza za pomocą środków właściwych dla projektowania wspomaganego komputerowo (patrz: projektowanie wspomagane komputerowo).