1) siatka nazywana gridem, utworzona przez co najmniej dwa zbiory krzywych, w taki sposób, ze krzywe każdego zbioru przecinają krzywe innego zbioru w sposób algorytmiczny i dzielą przestrzeń na komórki,
2) teselacja utworzona z kwadratów,
3) w INSPIRE system siatki georeferencyjnej (patrz: systemy siatek georeferencyjnych).

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com