top of page
English
grid azimuth
polski
English
polski
azymut topograficzny
kąt poziomy wyznaczony w punkcie obserwacji i zawarty między dodatnim kierunkiem osi X przyjętego układu współrzędnych na płaszczyźnie a kierunkiem punktu celu.

Azymut topograficzny nazywany jest również kątem kierunkowym.

bottom of page