kąt poziomy wyznaczony w punkcie obserwacji i zawarty między dodatnim kierunkiem osi X przyjętego układu współrzędnych na płaszczyźnie a kierunkiem punktu celu.

Azymut topograficzny nazywany jest również kątem kierunkowym.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com