różnorodny, zawierający różne elementy.

Antonim: homogeniczny – jednorodny.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com