osnowa geodezyjna składająca się z punktów o pozycjach określonych w dwuwymiarowym układzie współrzędnych.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com