protokół transmisji hipertekstu stosowany w WWW (patrz: WWW).

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com