© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com

procesy zmierzające do polepszenia jakości obrazu, a zwłaszcza ułatwienia jego interpretacji, przez stosowanie algorytmów modyfikujących jego właściwości radiometryczne, spektralne i geometryczne.