English
imaging
polski
English
polski
obrazowanie (1)
w teledetekcji, procesy tworzenia obrazu za pomocą systemu sensorowego.