w języku UML – perspektywa (patrz: perspektywa) modelu dostosowana do potrzeb analizy postaci fizycznej systemu i uwzględniająca komponenty (patrz: komponent) i pliki (patrz: plik) składające się na ten system.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com