dziedzina wiedzy zajmująca się miarą informacji (patrz: miara informacji) oraz jej właściwościami.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com