infrastruktura danych przestrzennych (patrz: infrastruktura danych przestrzennych); termin związany z INSPIRE (patrz: infrastruktura informacji przestrzennej we wspólnocie europejskiej (INSPIRE)

W ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej infrastruktura ta jest definiowana jako opisane metadanymi zbiory danych przestrzennych oraz dotyczące ich usługi, środki techniczne, procesy i procedury, które są stosowane i udostępniane przez współtworzące infrastrukturę organy publiczne (patrz: organ publiczny) i osoby trzecie (patrz: osoba trzecia).

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com