w odniesieniu do usługi sieciowej INSPIRE, zdolność operacyjna w pełnym zakresie funkcjonalności usługi bez konieczności spełniania wymogów dotyczących wydajności (patrz: wydajność), przepustowości i dostępności (patrz: dostępność), jak też zapewniania dostępu przez geoportal INSPIRE.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com