określenie położenia środka rzutów w stosunku do płaszczyzny zdjęcia fotogrametrycznego; potrzebne są do tego celu 3 parametry: dwie współrzędne tłowe (patrz: współrzędne tłowe) środka rzutów oraz jego odległość od płaszczyzny zdjęcia (stała kamery) właściwa danej kamerze fotogrametrycznej (patrz: kamera fotogrametryczna).

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com