English
interactive
polski
English
polski
interakcyjny
zdolny do prowadzenia dialogu z użytkownikiem.