Międzynarodowa Organizacja Hydrograficzna, która w roku 1991 wprowadziła standard transferu cyfrowych danych hydrograficznych.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com