według normy ISO 19108, skala o dowolnym początku, która umożliwia porządkowanie wartości oraz określanie odległości między nimi.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com