sieć mająca cechy i funkcje intemetu, ale ograniczona do określonej grupy użytkowników, co ułatwia ochronę przed nieupoważnionym dostępem.

Intranet może kontaktować się z intemetem przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com