Węzeł (patrz: węzeł), który nie jest powiązany w znaczeniu topologicznym (patrz: topologia obliczeniowa) z żadną krawędzią (patrz: krawędź).

Porównaj: węzeł połączony (patrz: węzeł połączony)

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com