gospodarka, w której wiedza stanowi podstawę rozwoju, a istotną rolę odgrywa informacja, edukacja i technika, w tym technologie informacyjne i komunikacyjne.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com