ziemia (patrz: ziemia), nazwa stosowana zwłaszcza w odniesieniu do ziemi na potrzeby inne niż rolnicze i leśne, np. tereny przemysłowe, turystyczne, uzbrojone, również dla opisu okolicy oraz powierzchni ziemskiej, np. rzeźba terenu, teren górzysty.

Porównaj grunt (patrz: grunt).

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com