English
land data
polski
English
polski
dane o terenie
dane geoprzestrzenne (patrz: dane geoprzestrzenne) o wysokim stopniu szczegółowości i dokładności, np. dane katastralne.