informacja (patrz: informacja) uzyskiwana w drodze interpretacji danych o terenie (patrz: dane o terenie).

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com