satelitarne systemy teledetekcyjne pod nadzorem rządu Stanów Zjednoczonych.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com