wzajemne pokrycie dwóch sąsiednich szeregów zdjęć (patrz: szereg zdjęć), fotogrametrycznych w bloku zdjęć (patrz: blok zdjęć), wyrażane w procentach.

Dwa kolejne szeregi nałożone na siebie dla pokazania pokrycia poprzecznego (ok. 30%).

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com