top of page
English
map nomenclature
polski
English
polski
godło mapy
alfanumeryczne oznaczenie położenia sekcji (arkusza) mapy wykonanej zgodnie z przyjętym podziałem sekcyjnym, dotyczy np. mapy średnioskalowej pokrywającej obszar całego kraju.

bottom of page