proces ustalania katastralnych wartości nieruchomości dokonywany na określonym obszarze, np. jednostki administracyjnej, według obowiązujących zasad i metod oraz na podstawie jednolitych danych.

Wartości ustalone na przyjętą datę taksacji powinny być co roku przeliczane stosując odpowiednie wskaźniki, a także okresowo, np. co kilka lat, aktualizowane.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com