English
median
polski
English
polski
mediana
wartość środkowa w niemalejącym ciągu n wartości zaobserwowanych w próbce; dla liczby n nieparzystej jest to wartość o wskaźniku (n+1)/2, dla liczby n parzystej przyjmuje się średnią arytmetyczną wartości o wskaźnikach n/2 oraz (n+2)/2.