2 do potęgi 20 bajtów, czyli 1 048 576 bajtów, w uproszczeniu przyjmuje się, że megabajt to milion bajtów.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com