English
microphotogrammetry
polski
English
polski
mikrofotogrametria
dział fotogrametrii dotyczący obrazów fotogrametrycznych w skali większej niż 1:1.