English
mining area
polski
English
polski
obszar górniczy
obszar, na którym wydobywane są kopaliny zgodnie z koncesją.