urządzenie przetwarzające sygnały cyfrowe wychodzące z komputera na modulowane sygnały analogowe nadające się do transmisji przez linię telefoniczną, a także - odwrotnie - przetwarzające sygnały analogowe przesłane linią telefoniczną na postać cyfrową stosowaną w komputerze.

Nazwa pochodzi od słów modulator-demodulator. Szybkość transmisji przez modem wyraża się w bitach na sekundę.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com