top of page
English
multimedia communication
polski
English
polski
komunikacja multimedialna
komunikacja za pomocą tekstu pisanego, głosu oraz obrazu, statycznego i ruchomego.

bottom of page