top of page
English
murphy´s law
polski
English
polski
prawo murphy´ego
wyraża pesymistyczny pogląd, że: Jeśli cokolwiek może się nie udać, to się nie uda i jest żartobliwie wiązane z tworzeniem dużych, zwłaszcza publicznych systemów informatycznych.

bottom of page