wyraża pesymistyczny pogląd, że: Jeśli cokolwiek może się nie udać, to się nie uda i jest żartobliwie wiązane z tworzeniem dużych, zwłaszcza publicznych systemów informatycznych.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com