w INSPIRE, abstrakcyjny typ bazowy reprezentujący element w sieci (patrz: sieć). Każdy z nich pełni funkcję , która ma znaczenie dla sieci.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com