w języku UML – opis faz istnienia obiektu w systemie informatycznym. W UML cykl życia obiektu przedstawiany jest w postaci linii na diagramie przebiegu, która określa okres czasu, przez który obiekt ten istnieje.
W punkcie początkowym tego okresu obiekt jest inicjowany prze operację (metodę) nazywaną konstruktorem (patrz: konstruktor), a w punkcie końcowym obiekt jest usuwany z systemu przez operację nazywaną destruktorem (patrz: destruktor).

Synonimy: czas życia obiektu - object lifetime, linia życia obiektu.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com