w sensie programowania obiektowego, model, w którym stosuje się obiekty programowania (patrz: obiekt programowania).

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com