Object Constraint Language – język zapisu ograniczeń stanowiący część języka UML (patrz: UML).

Służy do zapisywania informacji, które umożliwiają m.in. nakładanie ograniczeń na elementy modelu oraz rozszerzanie jego opisu o elementy trudne do przedstawienia za pomocą diagramów.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com