platforma przetwarzania rozproszonego opracowana przez firmę Microsoft dla środowiska MS Windows.
Jest ona połączeniem dwóch technologii:

1. OLE– technologia w zakresie interfejsów obiektowych jako rozwinięcie koncepcji schowka (clipboard) służącego do kopiowania danych celem ich użycia przez różne programy.

2. COM – technologia dotycząca komunikacji komponentów oparta na modelu obiektowym. Jej nowsza wersja sieciowa to DCOM, a bardziej zaawansowanym rozszerzeniem jest ActiveX.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com