© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com

w odniesieniu do urządzenia, systemu lub procesu, przyłączony, gotowy do współdziałania.