Podobnie jak oprogramowanie wolne (patrz: oprogramowanie wolne) upowszechniane jest razem z kodem źródłowym umożliwiającym modyfikowanie i udoskonalanie w dostosowaniu do potrzeb użytkownika. Od oprogramowania wolnego różni się rodzajem licencji.

Luty 2018

JG

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com