English
ordinal scale
polski
English
polski
skala porządkowa
według norm ISO 19100, skala będąca podstawą pomiaru tylko względnego położenia elementu.