© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com

określenie położenia pojedynczego zdjęcia fotogrametrycznego względem układu terenowego (geodezyjnego); potrzebnych jest do tego celu 6 parametrów: trzy współrzędne środka rzutów oraz trzy kąty orientacji zdjęcia.