English
outer orientation
polski
English
polski
orientacja zewnętrzna
określenie położenia pojedynczego zdjęcia fotogrametrycznego względem układu terenowego (geodezyjnego); potrzebnych jest do tego celu 6 parametrów: trzy współrzędne środka rzutów oraz trzy kąty orientacji zdjęcia.