English
package
polski
English
polski
pakiet
w INSPIRE, mechanizm ogólnego stosowania na potrzeby organizowania elementów w grupy.