zestaw urządzeń i oprogramowania służący do rejestracji promieniowania słonecznego odbitego od badanych obiektów lub emitowanego przez te obiekty.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com