English
performance
polski
English
polski
wydajność
w odniesieniu do usługi sieciowej INSPIRE, minimalny poziom wydajności wyrażanej czasem wykonania polecenia.