niepowtarzalny identyfikator (patrz: identyfikator) jakiegoś bytu informatycznego, który jest niezmienny przez cały czas istnienia tego bytu.

W obiektowości tym bytem jest obiekt (patrz: obiekt).

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com